1. Assens.dk - Arbejdsmarked

Mit sygefravær.mp4

153 visninger
Når du er sygemeldt og modtager sygedagpenge fra din arbejdsgiver eller kommunen, har du pligt til at kommentere og give oplysninger om dit sygefravær, og det kan have betydning for din og din arbejdsgivers ret til sygedagpenge eller sygedagpengerefusion, hvis du ikke overholder tidsfristerne.
Tilføj en kommentar...
Post som (log ud)