1. Assens.dk - Arbejdsmarked

Sagsbehandling ved indstilling til førtidspension.mp4

150 visninger
Når din sag har været forelagt Rehabiliteringsteam, og der indstilles til førtidspension, overgår sagen til Team Pensionstilkendelse. Før selve pensionssagen kan påbegyndes, skal det dog sikres, at dokumentationen er helt på plads. Se mere om sagsbehandlingen ved indstilling i denne info-film.
Tilføj en kommentar...
Post som (log ud)